NEDEN ÜYE OLMALIYIM?

 
TANITIM
 
 • USTTAK bünyesinde hazırlanan Health Tourism Magazine dergisinde üyelerin hizmetleri ve sektörel gelişmeler hakkında bilgilendirme yazılarına yer verilmektedir. Bu sayede üyelerin tanıtımı yapılmakta ve sektördeki güncel gelişmelerle ortak bir bülten oluşturulmaktadır.
 
 • USTTAK üyeleri, web sitesi içinde yer alan mikrosite tasarlama hizmeti sayesinde, kuruluşlarının nitelik ve ihtiyaçlarına yönelik bir tasarım yaparak, kendileri için en faydalı tanıtım ve pazarlama stratejilerine ulaşabilmektedir.
 
DOĞRU BAĞLANTILAR
 
 • USTTAK üyeliği, Türkiye’de ve dünya genelinde faaliyet göstermekte olan sağlık kuruluşları, sağlık profesyonelleri ve alanında hizmet veren acenteleri aynı çatı altında toplamaktadır. Bu sayede çok sayıda kurum, kuruluş ve kişiden oluşan etkileşim ağı içerisinde doğru bağlantıların kurulması hedeflenmektedir.
 
 • USTTAK üyelikleri, bireysel ya da tüzel olarak gerçekleştirilmektedir. Üyeler, derneğimiz bünyesinde düzenlenen ve çok sayıda insanı bir araya getiren etkinlikler, konferanslar, seminerler, toplantılar, kurum ve kişilere yönelik düzenlenen eğitimler gibi pek çok faaliyet sayesinde geniş bir iletişim ağı oluşturmaktadır.  
 
 • Çeşitli uzmanların yönlendirmeleri ve iş birlikleri sayesinde, farklı alanlarda düzenlenen eğitimlere katılan USTTAK üyeleri, bireysel ve tüzel anlamda ihtiyaçlarına hizmet eden konularda gelişim sağlayabilmektedir. Düzenlenen eğitimler, sorun çözmeye ve sağlık turizmi alanındaki eksiklikleri gidermeye yönelik fikir alışverişlerinin yapıldığı bir ortam oluşturmaktadır. Bu bağlamda, sorunların çözülmesine yönelik atılması gereken adımlar, USTTAK çatısı altında ivedilikle atılmaktadır.
 
YEREL VE KÜRESEL İLİŞKİLER
 
 • USTTAK üyeliği, başta Rusya, Almanya, Amerika, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Gürcistan, İngiltere, Irak ve Katar olmak üzere, sağlık turizmi alanında iletişim kurulmak istenen kurum/kuruluş ve kişiler arasında bağlantıya geçilmesine olanak sunmaktadır.
 • Türkiye’de ve dünya genelinde, USTTAK üyelerinin bir araya getirilmesi sayesinde üyeler arasında iletişim kurulmakta ve yeni ortaklıklar için ilk adımlar atılmaktadır.
 • USTTAK üyeleri arasında iletişim ve etkileşimin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılarak, analizler sonucunda doğru bağlantıların kurulmasına öncülük edilmektedir.
 
GÜNCEL GELİŞMELER
 
 • USTTAK, sağlık turizmi sektörünün nabzını yakından tutmaktadır. Bu sayede, sektörde çözülmesi veya değiştirilmesi gereken noktalarda USTTAK üyeleri, bizzat söz sahibi olarak sektörel gelişimin bir parçası olmaktadır. Buna ek olarak, takip edilmesi gerek mevzuatlar konusunda herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda üyeler derhal bilgilendirilerek, güncel gelişmelerden haberdar edilmektedir.
 • Farklı konu ve ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenen etkinlikler, sağlık turizmi sektöründe oldukça önemli olan sahayı tanımak, doğru ihtiyacı belirlemek ve çözüm sunmak gibi kilit noktalarda USTTAK üyelerine rehberlik etmektedir.
 • Health Tourism Magazine dergisi aracılığıyla sektörün nabzı yakından tutulmaktadır.
 
BAŞLICA ETKİNLİKLER
 
 • Uluslararası B2B, B2C iş modelleri
 • Ulusal veya uluslararası seminerler, konferanslar, sektörel çalışmalar
 • Tüm üyelerin katılımıyla sağlanan yıllık üye toplantıları
 • Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen atölye (workshop) çalışmaları
 • Yurt içi ve yurt dışı eğitimler
 • Üyelerin yönlendirmesiyle sektörde bilgilendirmeye en çok ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi aracılığıyla düzenlenen eğitici faaliyetler.